Περίληψη εργασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία για την υποβολή περίληψη εργασιών έληξε.
Όσοι από τους συμμετέχοντες έχουν υποβάλει περίληψη, θα λάβουν σχετική ενημέρωση.

Θα αποσταλεί στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα επιβεβαίωση ότι η εργασία πληροί τις παραπάνω οδηγίες κι έγινε δεκτή ή όχι για παρουσίαση.
Από 24 έως 31 Ιουλίου 2017 θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα ποίες εργασίες έγιναν αποδεκτές από την Συνάντηση και με ποιο τρόπο θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της.