Εγγραφές


ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ
Υποβάλλετε την  προ-εγγραφή σας συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που ακολουθεί.
Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:
• Παραλαβή του συνεδριακού υλικού
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Συνεδρίου με μόρια, Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

(*) Υποχρεωτικές καταχωρήσεις.

Επώνυμο *

Όνομα *

Ειδικότητα *

Φορέας/Οργανισμός/Νοσοκομείο *

Τηλέφωνο(κιν.) *

Διεύθυνση *

Πόλη *

Τ.Κ. *

Τόπος Διαμονής (κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου)

Email *

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το κείμενο
που εμφανίζεται στο παρακάτω πεδίο
*
captcha