Βιβλίο Πρακτικών HEP B&C PPA 2016

Στο πλαίσιο της 4ης Πανελλήνιας Συνάντησης AIDS & Ηπατίτιδες πραγματοποιήθηκε η ανεξάρτητη εκδήλωση
«Εξάλειψη της Ηπατίτιδας C στην Ευρώπη – Το όραμα μας για μια Ελλάδα χωρίς Ηπατίτιδα C»,
που οργανώθηκε από την Hepatitis B and C Public Policy Association, υπό την Προεδρία των κ.κ. Γ. Παπαθεοδωρίδη και Γ. Καλαμίτση.
Για να δείτε το βιβλίο πατήστε εδώ